Tháo dỡ, lắp lại một phần mái nhà xưởng khu vực kho thành phẩm NM.CT QSP Hoà Phát Dung Quất

Một trong những dự án trọng điểm trong giai đoạn đầu năm 2023, dự án Tháo dỡ mái nhà xưởng QSP-Hoà Phát Dung Quất đã hoàn thành đảm báo tiến độ, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng. Dự án được chủ đầu tư đánh giá cáo trước sự sáng tạo trong công tác tháo dỡ, lắp đặt kết cấu nhà xưởng. Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án Công ty PME đã huy động một số thiết bị cẩu chuyển như sau:

 – 01 cẩu trục bánh lốp 50 tấn.

 – 01 cẩu trục bánh lốp 25 tấn.

 – 01 xe cẩu tự hành 15 tấn.

 – 01 xe nâng người S100 chiều cao nâng 42m và nhiều máy móc thiết bị thi công khác.

Một số hình ảnh quá trình tháo dỡ.

.

Một số hình ảnh quá trình lắp lại