Giới thiệu

“Công ty cổ phần PME được thành lập năm 2014, với định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam  trong lĩnh vực Bảo dưỡng sửa chữa và cơ khí chế tạo cũng như vươn tầm ra thị trường Đông Nam Á và Châu Á.

Với mong muốn đưa ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế nhưng được thực hiện bởi các kỹ sư Việt nam và giá cả Việt nam. PME muốn  chứng tỏ vai trò tiên phong của mình trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực Bảo dưỡng sửa chữa và cơ khí chế tạo để nâng cao uy tín của các Nhà thầu Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.”

Tầm nhìn – Sứ mệnh
- Giá trị cốt lõi
Tầm Nhìn

Trở thành nhà thầu Bảo dưỡng và xây dựng công trình công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm ra thị trường khu vực và Quốc tế.

Sứ mệnh
Trở thành nhà thầu Bảo dưỡng và xây dựng công trình công nghiệp hàng đầu tại Viêt nam, vươn tầm ra thị trường khu vực và Quốc tế.
Xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam ngang tầm quốc tế với mục tiêu Việt Nam tự cường
Một nhà thầu tổng thể, uy tín và vượt trội với các giải pháp tiên tiến.
Không ngừng sáng tạo, tận tụy với khách hàng, trung thành với các mục tiêu đặt ra và luôn đưa đặt con người vào trọng tâm là phương châm hoạt động của công ty.
Mục tiêu
  • Trở thành một thương hiệu mạnh tại Việt Nam từng bước vươn ra thị trường quốc tế trong lĩnh vực Bảo dưỡng sửa chữa, xây dựng các công trình công nghiệp
  • Không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và dịch vụ
  • Quản lý hiệu quả các nguồn lực, giảm thiểu chi phí và rủi ro, tận dụng mọi tiềm năng và cơ hội
  • Tăng cường hợp tác với đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy tiềm năng và cơ hội nâng cao vị thế.