Thương mại
PME sản xuất kinh doanh và phân phối hệ thống thiết bị, máy móc, đồ bảo hộ lao động, hóa chất, ống cứng, ống mềm, ống nối và các dụng cụ cầm tay phục vụ trong ngành công nghiệp nặng.