Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt lan can quanh dầm cầu trục Nhà máy cán thép QSP tháng 5 năm 2022

  • Tên dự án: Cung cấp vật tư, gia công và lắp đặt lan can quanh dầm cầu trục Nhà máy cán thép QSP
  • Địa điểm: Nhà máy Thép Hoà Phát Dung Quất-Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
  • Liên quan đến gia công lắp đặt cầu thang, lan can và kết cấu thép PME đã có kinh nghiệm thi công rất nhiều dự án thành công. Quá trình thi công luôn tuân thủ các quy định về an toàn và quy trình đảm bảo chất lượng từ khâu vật tư đầu vào cho đến sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng.