Bảo dưỡng lần 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 2019

 • Tên dự án: Bảo dưỡng lần 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 2019
 • Địa điểm: Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tiếp theo những công việc trong quá trình xây dựng Lọc hóa dầu Nghi Sơn, PME vinh dự được lựa chọn là nhà thầu trong gói thầu số 2 của đợt Bảo dưỡng lần 1 ( DCSM – NSRP 2019) của Lọc dầu Nghi Sơn.

+ Tổng số nhân sự PME huy động cho DCSM 2019: 350 người

+ Tổng số máy móc thiết bị, phương tiện huy động: … thiết bị

+ Các phân xưởng mà PME triển khai công việc: ……….

+ Các  công việc thức hiện:

 • Thay thế xúc tác cho: CCR,…….
 • Thực hiện công việc sửa chữa và thao lắp: …… Vavle các loại
 • Thực hiện việc thay mới, sửa chữa: ….  DI đường ống
 • Mở và làm sạch và kiểm tra, sửa chữa: …… bồn và collum, drum
 • Lắp giàn giáo cho toàn bộ gói thầu số 2 với khối lượng: ….m3
 • Tháo và thay thế bảo ổn: …..m2

 

Chuẩn bị công tác sửa chữa

Họp kỹ thuật trước khi thực hiện công việc

Kiểm tra trước khi mở Manhole của CCR

Lắp giàn giáo cho công việc Piping

Tool Box trước ca làm việc

 • Bảo dưỡng lần 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 2019
 • Bảo dưỡng lần 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 2019
 • Bảo dưỡng lần 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 2019
 • Bảo dưỡng lần 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 2019
 • Bảo dưỡng lần 1, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 2019