Thay bảo ôn và sơn tại BSR sử dụng Rope access

Ngày 05/04/2023, PME hoàn thành việc thi công thay bảo ôn và sơn CUI cho đường ống cấp nhiên liệu cho tháp T2103 tại BSR. Tháp cao 158.4 m, là một trong nhưng tháp khó nhất tại BSR.Tháp T2103 cao và có đường kính ngoài nhỏ nên khi làm việc trên cao độ rung lắc khả lớn, gây rất nhiều khó khăn cho nhân sự thi công.Đây là một dự án rất khăn đòi hỏi nhân sự Rope access không nhưng có kỹ năng làm việc trên cao thành thạo mà còn phải được đào tạo các kỹ năng trong công tác sơn chống ăn mòn và bảo ôn. PME là một trong những công ty đi đầu tại Quảng Ngãi trong việc đào tạo nhân sự rope access, những nhân sự đầu tiên được công ty cử đi đào tạo tại Malaysia từ nhưng năm 2015, này PME đang sở hữu nhiều nhân sự ROA level 3 cũng như Level 1 và 2.

Hình ảnh tháp T2103 tại nhà máy lọc dầu BSR.

Hướng dẫn, đào tạo an toàn trước khi làm việc.

Hình ảnh PME thi công tại dự án.