Làm sạch công nghiệp

  • Tên dự án: Làm sạch công nghiệp
  • Mô tả công việc: Làm sạch các thiết bị, đường ống, tank bồn bể bằng nước áp lực cao, hóa chất và các giải pháp tiên tiến mới khác.

PME đi đầu trong các giải pháp làm sạch trong lĩnh vực công nghiệp. Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp làm sạch giúp làm sạch thiết bị, đường ống, bể chứa trước khi đi vào vận hành cũng như làm sạch sau quá trình sử dụng để tăng hiệu quả sử dụng, tằng dung tích bể chứa cũng như tăng hiệu quả trao đổi nhiệt cho các thiết bị, đường ống bể chứa.

Kiểm tra bằng Boroscope sau quá trình làm sạch đường ống

Kiểm tra kết quả Mock up test của Cool cutting

Kiểm tra trước khi Decocking cho đường ống tại phân xưởng RFCC

  • Làm sạch công nghiệp
  • Làm sạch công nghiệp
  • Làm sạch công nghiệp