Lắp đặt thiết bị phễu Silo Tháp than

  • Tên dự án: Lắp đặt thiết bị phếu Silo Tháp than
  • Địa điểm: Nhà máy Thép Hoà Phát Dung Quất-Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
  • Cũng như nhiều dự án lắp đặt thiết bị và kết cấu thép khác. Dự án Lắp đặt thiết bị phễu Silo Tháp than được đánh giá cao bởi tính chuyên nghiệp,hiệu quả từ khâu chuẩn bị đến hoàn thành.