10.01.2023

Lắp đặt máy Nghiền nhà máy Thép Hoà Phát Dung Quất

Thực hiện nhiều dự án gia công lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng cho nhà máy thép Hoà Phát Dung Quất trong năm 2022. Lắp đặt máy Nghiền là một trong những dự án có nhiều công việc phức tạp liên quan đến công tác căn chỉnh. Chúng tôi có những chuyên gia và thợ lắp đặt căn chỉnh có kinh nghiệm hàng đầu. 

     

Sản phẩm sau khi sửa chữa, bảo dưỡng được đưa vào vận hành tốt, đạt hiệu quả, chất lượng cao.