Bảo dưỡng tổng thể Lần 4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2020

 • Tên dự án: Bảo dưỡng tổng thể Lần 4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2020
 • Địa điểm: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong 4 lần Bảo dưỡng tổng thể của Lọc dầu Dung Quất, PME vinh dự được 3 lần tham gia với tỷ trọng giá trị sau mỗi lần tăng lên theo cấp số nhân. Không những thế, lần đầu tiên với chỉ các công việc đơn giản như: Giàn giáo, Bảo ổn, Làm sạch và thay xúc tác của các phân xưởng đơn giản, thì lần thứ 4 này, PME đã trở thành một nhà thầu phụ chính với những công việc vô cùng phức tạp, đòi hỏi trình độ quản lý, kỹ năng làm việc và kinh nghiệm chuyên sâu. Điều đó thể hiện qua các con số:

+ Tổng số nhân sự PME huy động cho BSR TA4: 500 người

+ Tổng số máy móc thiết bị, phương tiện huy động: 120 thiết bị

+ Các phân xưởng mà PME triển khai công việc: U15, U16, U17, ( gói thầu số 1) U12, U13, U23, U25 ( gói thầu số 2)

+ Các  công việc thức hiện:

 • Thay thế xúc tác cho: RFCC, CCR, SRU, NHT,..
 • Tháo và thay thế bảo ổn: 1000m2
 • Thực hiện công việc sửa chữa và thao lắp: 250 Vavle các loại
 • Thực hiện việc thay mới, sửa chữa: 20.000 DI đường ống
 • Mở, làm sạch và kiểm tra, sửa chữa: 30 bồn và collum, drum
 • Lắp giàn giáo cho toàn bộ gói thầu số 1 ( RFCC Package) với khối lượng: 30,000m3

 

Ban Lãnh đạo BSR kiểm tra công tác triên khai công việc của PME

Chuẩn bị cho một ngày làm việc tại BSR TA4

Tháo lắp Vavle các loại

Thay thế Distributer của T1501 BSR TA4

Tháo và đóng Bulong bằng thiết bị Hydronic Tensining

Thay Slide Vavle SV1501 BSR TA4

Thay thế Cyclone của BSR TA4

 

 • Bảo dưỡng tổng thể Lần 4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2020
 • Bảo dưỡng tổng thể Lần 4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2020
 • Bảo dưỡng tổng thể Lần 4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2020
 • Bảo dưỡng tổng thể Lần 4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2020
 • Bảo dưỡng tổng thể Lần 4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2020
 • Bảo dưỡng tổng thể Lần 4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2020